Manylion cyswllt

Byddwn yn falch o helpu os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynglŷn â Phrosiectau'r Bobl.

Llenwch y ffurflen gyswllt isod a chliciwch anfon pan fyddwch wedi nodi'ch ymholiad. Bydd y tîm Prosiectau'r Bobl yn ceisio eich ateb o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Noder y dylech ddewis Yr Alban yn y gwymplen os yw'ch ymholiad ynglŷn â'r rhanbarth Border.

E-bost

Anfonwch ymholiadau e-bost i:

prosiectaur.bobl@cronfaloterifawr.org.uk

Anelwn at ymateb o fewn 48 awr Dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus)

Llinell gymorth

Gallwch ffonio llinell gymorth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol hefyd:

Ffôn: 0300 123 0735

Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 0735 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd).

Mae'r llinellau ar agor Dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm (ac eithrio gwyliau cyhoeddus)

Dolenni defnyddiol

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw dosbarthwr mwyaf y Loteri Genedlaethol yn y Deyrnas Unedig.

ITV
ITV yw rhwydwaith teledu masnachol mwyaf y Deyrnas Unedig.

STV
STV yw hafan newyddion ac adloniant Yr Alban, y sianel sy'n cael ei gwylio fwyaf yn Yr Alban

UTV
UTV yw'r sianel deledu fwyaf poblogaidd yng Ngogledd Iwerddon.

Arian y Loteri Genedlaethol
Yn darparu gwybodaeth am Achosion Da sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol.

Y Loteri Genedlaethol
Trwy chwarae gemau'r Loteri Genedlaethol rydych yn helpu codi'r swm anhygoel o £30 miliwn bob wythnos at achosion da ar draws y Deyrnas Unedig.