Ariannu

Cronfa Loteri Fawr

Y Gronfa Loteri Fawr yw ariannwr mwyaf gweithgareddau cymunedol yn y Deyrnas Unedig, gan ddefnyddio 40% o'r arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da.

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn defnyddio arian y Loteri Genedlaethol i helpu cymunedau i gyflawni eu huchelgais. O brosiectau bach lleol i fentrau Deyrnas Unedig gyfan, mae ei grantiau'n dod â phobl ynghyd i wneud gwahaniaeth i'w hiechyd, lles a'u hamgylchedd. Er Mehefin 2004 mae wedi dyfarnu £8.5 biliwn i brosiectau sy'n gwella bywydau miliynau o bobl. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein hariannu, ewch i wefan y Gronfa Loteri Fawr neu ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0300 123 0735.

Arian y Loteri Genedlaethol

Ar gyfartaledd, codir dros £30 miliwn bob wythnos ar gyfer Achosion da ac mae bron hanner miliwn o brosiectau bellach wedi'u hariannu. Ar gyfer pob tocyn sy'n cael ei werthu, mae cyfran yn mynd tuag at ariannu mawr a bach ar draws y wlad, trwy 12 o fudiadau arbenigol sy'n dosbarthu'r arian hwn i brosiectau sy'n cefnogi cymunedau, y celfyddydau, chwaraeon a threftadaeth.

Mwy o wybodaeth am y mudiadau hyn

Sut i ymgeisio am ariannu

Gallwch ddefnyddio porwr ariannu'r Loteri Genedlaethol i'ch helpu ddod o hyd i'r mudiadau y dylech chi ymgeisio iddynt. Neu os yw'n well gennych, gallwch ffonio'r llinell gymorth ariannu ar 0845 275 0000. Mae dosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol bob amser yn cadw llygad allan am brosiectau gwych sy'n helpu gwneud y genedl yn lle gwell - felly rhowch eich meddwl ar waith!