Ariannu

Cronfa Loteri Fawr

Y Gronfa Loteri Fawr yw ariannwr mwyaf prosiectau cymunedol yn y Deyrnas Unedig, gan ddefnyddio a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da. Mae'n galluogi pobl i arwain ar wella'u bywydau a chymunedau, yn aml trwy brosiectau bach a lleol. Bob blwyddyn mae'n buddsoddi dros £650 miliwn ac yn dyfarnu tua 12,000 o grantiau ar draws y Deyrnas Unedig at ddibenion iechyd, addysg, amgylcheddol ac elusennol. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein hariannu, ewch i wefan y Gronfa Loteri Fawr website neu ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0300 123 0735.

Arian y Loteri Genedlaethol

Ar gyfartaledd, codir dros £30 miliwn bob wythnos ar gyfer Achosion da ac mae bron hanner miliwn o brosiectau bellach wedi'u hariannu. Ar gyfer pob tocyn sy'n cael ei werthu, mae cyfran yn mynd tuag at ariannu mawr a bach ar draws y wlad, trwy 12 o fudiadau arbenigol sy'n dosbarthu'r arian hwn i brosiectau sy'n cefnogi cymunedau, y celfyddydau, chwaraeon a threftadaeth.

Mwy o wybodaeth am y mudiadau hyn

Sut i ymgeisio am ariannu

Gallwch ddefnyddio porwr ariannu'r Loteri Genedlaethol i'ch helpu ddod o hyd i'r mudiadau y dylech chi ymgeisio iddynt. Neu os yw'n well gennych, gallwch ffonio'r llinell gymorth ariannu ar 0845 275 0000. Mae dosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol bob amser yn cadw llygad allan am brosiectau gwych sy'n helpu gwneud y genedl yn lle gwell - felly rhowch eich meddwl ar waith!