Happy Holidays / Gwyliau Hapus

3D Kids

Bydd y grŵp yn gweithio  gyda phobl ifanc gydag anableddau difrifol a’u teuluoedd sy’n byw mewn cymunedau gwledig ac arunig yn Ynys Môn. Bydd y prosiect yn prynu carafán y gellir ei addasu er mwyn cludo pobl ifainc sydd ag anawsterau symudedd. Bydd y prosiect yn cefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd trwy drefnu tripiau undydd, boreau coffi cymunedol a disgos a fydd yn gwella hyder pobl a chynyddu cydlyniad cymunedol.

Lleoliad: Ynys Môn

Swm y gofynnwyd amdano: £49,300

Cyfranogwyr Happy Holidays / Gwyliau Hapus

Prosiectau sy'n cystadlu yn rhanbarth Cymru

Ain't No Mountain High Enough

Ain't No Mountain High Enough

Cardiff People First

Global Gardens Project

Global Gardens Project

The Trinity Project

Green Team

Green Team

Brecon Active Inclusion Group

My Time To Be Me

My Time To Be Me

Amy and Friends