Skip to main content
A partnership with

Home

Delwedd gyda 2 berson mewn rhandir, mae un yn ail-blannu planhigyn ac mae’r llall yn gwenu’n syth ymlaen

£4 miliwn o gyllid Loteri Genedlaethol wedi’i ddyfarnu i 57 o grwpiau cymunedol ledled y DU, diolch i’ch pleidleisiau chi!

Mae’r bleidlais bellach wedi cau
Llun o ddyn mewn gardd gyda whilber.

Prosiectau’r Bobl

Roedd dros £4 miliwn o gyllid Loteri Genedlaethol ar gael a chi sydd wedi penderfynu lle fydd yr arian yn mynd.

Mae grwpiau cymunedol ledled y DU wedi cystadlu am gyfran (hyd at £70,000) i helpu gwella bywydau pobl yn eu hardal leol.

Gyda 95 o sefydliadau ar y rhestr fer ledled y DU, rydych chi wedi pleidleisio dros y prosiectau yr oeddech am eu gweld yn derbyn y swm anhygoel hwn o gyllid.

Dysgu rhagor

Partneriaid

  • The National Lottery logo
  • ITV logo
  • UTV logo
  • Sunday Mail logo

Enillwyr blaenorol

Dros y blynyddoedd, rydym wedi helpu grwpiau cymunedol anhygoel diolch i Brosiectau’r Bobl

Llun o grŵp o oedolion yn canu mewn côr, gydag arweinydd yn eu harwain

“Rydym ni mor ddiolchgar i Brosiectau’r Bobl oherwydd ni fyddai ein gwaith wedi llwyddo a thyfu heb y drafnidiaeth hanfodol yma.”

Sally Ferris, Together Dementia Support

Llun o ddyn yn defnyddio brws dannedd enfawr i frwsio ei ddannedd

“Rhoddodd y cyllid hwn hwb hyder gwych i ni a helpodd i ni godi ymwybyddiaeth yn ein cymunedau, gan arwain at fwy o bobl yn cyrchu ein cefnogaeth.”

Helen Carter, Loughborough Wellbeing Centre