Prosiectau'r Bobl

Mae'r bleidlais ar agor nawr! Mae Prosiectau'r Bobl yn rhoi cyfle i chi benderfynu sut gall arian y Loteri Genedlaethol wneud gwahaniaeth i'ch cymuned leol.

Mae eich pleidleisiau wedi'u derbyn!
Dewiswch ranbarth i weld pwy enillodd

Cael gwybod faint o bleidleisiau a dderbyniwyd gan bob prosiect
Mae’r bleidlais yn awr wedi dod i ben.

Cyhoeddir yr enillwyr ar newyddion rhanbarthol ITV/STV am 6pm ddydd Iau 18 Ebrill.

Mae cyfran o hyd at £3 miliwn ar gael gan y Loteri Genedlaethol. Mae grwpiau cymunedol ar draws y wlad yn cystadlu am grantiau gwerth hyd at £50,000 i wella bywydau pobl yn eu hardal leol.

Gyda 95 o fudiadau'n cyrraedd y rhestr fer ar draws y Deyrnas Unedig, rydym am i chi bleidleisio dros y prosiectau rydych eisiau iddynt gael eu hariannu.

Cael gwybod mwy
.

Cael gwybod mwy

* Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth a ddymunir, ewch i restr y rhanbarthau.