Polisi Preifatrwydd

Rydym yn gwerthfawrogi eich preifatrwydd

Nid ydym ond yn casglu gwybodaeth a fydd yn ein helpu i wneud i'r wefan weithio'n well i chi, rhoi cyfle i ni gysylltu â chi os ydych wedi gofyn am hyn, gadael i ni roi gwybodaeth gywir i chi am ein hariannu os byddwch yn gofyn amdani a rhoi syniad i ni o sut mae pobl yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni barhau i'w gwella.

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n gwefan ni'n unig. Gallwch weld polisi preifatrwydd ar wahân ar sut rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth os byddwch yn ymgeisio am grant gennym ni.

Yr wybodaeth a gasglwn

Mae'n bosib y byddwn yn casglu'r wybodaeth a ganlyn gan bobl sy'n ymweld â'r wefan:

  • Enwau, cyfeiriadau ac unrhyw wybodaeth gyswllt arall gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost os ydych wedi darparu hyn.
  • Y cwestiynau, ymholiadau ac adborth y mae pobl yn gadael.
  • Cyfeiriadau IP ymwelwyr, a manylion pa borwr maent wedi'u defnyddio.
  • Sut mae pobl yn defnyddio'r wefan, gan ddefnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau.
  • Bydd cofnod o unrhyw adborth yn cael ei gadw'n unol â'n polisi archifo a chadw, os byddwch yn ei anfon atom.
  • Sylwer bod yn rhaid i chi gael caniatâd yn gyntaf cyn rhoi gwybodaeth unrhyw un arall i ni.

Rydym yn Defnyddiwch ffeiliau data bach o'r enw 'cwcis', sydd wedi'u storio ar eich cyfrifiadur. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn gwneud hyn. Maent yn ein helpu i wella eich profiad o'r wefan. Gallwch gael gwybod am beth rydym yn eu defnyddio, a sut i reoli'r defnydd ohonynt yn ein hadran cwcis isod.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn gan y rhesymau a ganlyn:

  • gwella cynnwys, dyluniad a phrofiad y wefan hon,
  • gwella'n gwasanaethau a chynnyrch
  • cysylltu ag ymwelwyr (gyda'u caniatâd) i ymateb i adborth y maent wedi'i ddarparu.
  • Ni fyddwn yn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i ni gyda mudiadau eraill at ddibenion marchnata, ymchwil farchnata neu fasnachol. Er hynny, os ydych wedi pleidleisio mae'n bosib y byddwn yn rhannu'ch pleidlais gyda'n Partneriaid, cyfeiriwch at ein Hamodau a Thelerau Pleidleisio.

Fodd bynnag, rydym yn defnyddio ein cwcis i gywain gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan gan ddefnyddio offer dadansoddi.

Dolenni i wefannau eraill

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i ac o wefannau mudiadau eraill. Os ewch i wefan arall o'r wefan hon, darllenwch bolisi preifatrwydd y wefan honno os ydych eisiau gwybod beth mae'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth. Dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Gan hynny, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarparwch wrth i chi ymweld â'r cyfryw wefannau ac nid yw'r cyfryw wefannau wedi'u cynnwys o dan y polisi preifatrwydd hwn. Mae'r polisi preifatrwydd hwn (yr un rydych yn ei ddarllen) yn berthnasol i'r wefan Prosiectau'r Bobl hon yn unig.

Dilyn dolen i'r Gronfa Loteri Fawr o wefan arall

Pan fyddwch yn dod atom o wefan arall, mae'n bosib y byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol amdanoch chi o'r wefan arall. Dylech ddarllen polisïau preifatrwydd y gwefannau rydych yn ymweld â nhw sy'n cysylltu chi â ni os ydych eisiau gwybod am hyn.

Darllenwch am ein polisi cwcis