Skip to main content
A partnership with

Cwcis

Mae'r wefan hon, fel llawer o wefannau eraill, yn defnyddio ffeiliau bach o'r enw cwcis i helpu i deilwra eich profiad. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio cwcis.

Maent yn gwella pethau trwy:

  • gofio gosodiadau, fel nad oes angen i chi eu hailosod bob tro y byddwch yn mynd i dudalen newydd
  • cofio gwybodaeth rydych wedi'i llwytho (e.e. eich côd post) fel nad oes rhaid i chi ei hail-lwytho trwy'r amser
  • mesur sut rydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni sicrhau ei bod yn diwallu eich anghenion.

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol. Maen nhw'n bodoli i wneud i'r wefan weithio'n well i chi. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, yr ydym wedyn yn ei rhannu gydag eraill.

I ddysgu mwy am gwcis a sut y gallwch eu rheoli nhw, ewch i www.AboutCookies.org

Beth yw ‘cwcis’?

Mae 'Cwcis' yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Maen nhw'n galluogi gwefannau i storio pethau fel dewisiadau'r defnyddiwr. Gallwch feddwl am gwcis fel rhywbeth sy'n rhoi "cof" i'r wefan, gan ei galluogi i adnabod defnyddiwr ac ymateb fel y bo'n briodol.

Os hoffech newid eich gosodiadau cwci, neu ddileu cwcis, ewch i adran Cymorth eich porwr gwe.

Rydym yn defnyddio cwcis mewn sawl lle - rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod gyda mwy o fanylion am pam rydym yn eu defnyddio ac am faint y byddant yn para.