Cwcis

Mae'r wefan hon, fel llawer o wefannau eraill, yn defnyddio ffeiliau bach o'r enw cwcis i helpu i deilwra eich profiad. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio cwcis.

Maent yn gwella pethau trwy:

  • gofio gosodiadau, fel nad oes angen i chi eu hailosod bob tro y byddwch yn mynd i dudalen newydd
  • cofio gwybodaeth rydych wedi'i llwytho (e.e. eich côd post) fel nad oes rhaid i chi ei hail-lwytho trwy'r amser
  • mesur sut rydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni sicrhau ei bod yn diwallu eich anghenion.

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol. Maen nhw'n bodoli i wneud i'r wefan weithio'n well i chi. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, yr ydym wedyn yn ei rhannu gydag eraill.

I ddysgu mwy am gwcis a sut y gallwch eu rheoli nhw, ewch i www.AboutCookies.org

Beth yw ‘cwcis’?

Mae 'Cwcis' yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Maen nhw'n galluogi gwefannau i storio pethau fel dewisiadau'r defnyddiwr. Gallwch feddwl am gwcis fel rhywbeth sy'n rhoi "cof" i'r wefan, gan ei galluogi i adnabod defnyddiwr ac ymateb fel y bo'n briodol.

Os hoffech newid eich gosodiadau cwci, neu ddileu cwcis, ewch i adran Cymorth eich porwr gwe.

Rydym yn defnyddio cwcis mewn sawl lle - rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod gyda mwy o fanylion am pam rydym yn eu defnyddio ac am faint y byddant yn para.

Cwcis Enw Mwy o wybodaeth
Cydbwysydd Llwythi X-Mapping Gosodir y cwci hwn gan Rackspace (ein darparwr gwesteia gwe) ac fe'i defnyddir gan eu cydbwysydd llwythi i gysylltu sesiwn pob ymwelydd â gweinydd gwe penodol cyn hired ag y bo'r sesiwn yn parhau. Mae hyn yn galluogi ni i fodloni galw unrhyw frig mewn ymwelwyr.
Hysbysiad Cwci seenCookieNotice Gosodir y cwci hwn pan fyddwch wedi gweld hysbysiad cwcis y wefan
Rhif Adnabod y Sesiwn TPP Mae'r cwci hwn yn cynnwys gwybodaeth bleidleisio ac yn galluogi ni i ddarparu gwasanaethau pleidleisio i chi. Diddymir y cwci hwn ar ddiwedd eich sesiwn.
Google Analytics _utma _utmb _utmc _utmz Mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i greu adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw'n adnabod ymwelydd, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â gwefan, o ba le y mae ymwelwyr wedi dod i'r wefan a'r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw. Trosolwg o breifatrwydd yn Google Gallwch ddewis i beidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan.
YouTube PREF VISITOR_INFO!_LIVE use_hitbox Mae YouTube yn defnyddio cwcis i helpu i gynnal cywirdeb ystadegau fideo, atal twyll a gwella'r profiad ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch bolisi preifatrwydd YouTube
Twitter _utma _utmb _utmc _utmv _utmz twitter_sess ab_sess_empty_timeline_176 guest_id ng pd t1 twll external_referer js original_referer Mae ein gwefan yn galluogi nodweddion Twitter. Gan hynny, bydd Twitter yn gosod cwcis yn awtomatig. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch bolisi preifatrwydd Twitter
Facebook act c_user csm datr locale lu p presence s xs Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion Facebook. Gan hynny, bydd cwcis Facebook yn cael eu gosod yn awtomatig. I gael mwy o wybodaeth darllenwch bolisi cwcis Facebook