Prosiectau'r Bobl

Mae Prosiectau'r Bobl yn rhoi cyfle i chi benderfynu sut y gall arian y Loteri Genedlaethol wneud gwahaniaeth i'ch cymuned leol.

Enillwyr wedi eu cyhoeddi! Dewiswch ranbarth i gael gwybod pwy enillodd.

Mae £3 miliwn ar gael gan y Loteri Genedlaethol. Gyda 95 o fudiadau'n cyrraedd y rhestr fer ar draws y Deyrnas Unedig, rydym am i chi bleidleisio dros y prosiectau rydych am iddynt gael eu hariannu.

Mae grwpiau'n cystadlu ar gyfer ariannu gwerth hyd at £50,000 i wella bywydau pobl yn eu cymunedau.

Cael gwybod mwy

Dod o hyd i'ch prosiectau lleol*

neu

Dewis rhanbarth

* Sylwer bod y map a'r cyrchwr côd post yn ganllaw bras yn unig ac ni warentir y byddwch yn derbyn eich rhanbarth ITV lleol. Os na allwch ddod o hyd i'r prosiect neu ranbarth a ddymunir, ewch i restr y rhanbarthau.