Skip to main content
A partnership with

Grow Well

Grow Cardiff

Caerdydd

Mae gwirfoddolwr sy'n gwenu yn chwynnu ac yn llenwi bin compost.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phobl sy'n cael trafferth gydag unigrwydd a'u hiechyd meddwl neu gorfforol. Byddan nhw'n cynnig sesiynau garddio wythnosol, therapiwtig, yn eu tair ardd gymunedol. Mae meddygon teulu yn cyfeirio pobl atynt. Byddan nhw'n helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwella eu hyder gan gysylltu â byd natur a'i gilydd.

  • Cefnogi lles meddyliol a chorfforol pobl ac unigrwydd
  • Lleihau'r nifer o apwyntiadau meddyg teulu
  • Creu mannau gwyrdd mewn cymunedau trefol