Skip to main content
A partnership with
Enillydd

It's In Our Nature

High Peak Community Arts

High Peak

Grŵp o bobl yn gwenu yn creu cerflun helyg o gwningen gyda'i gilydd.

Bydd y prosiect yn dod â phobl ifanc a hŷn y gymuned ynghyd trwy gelf a byd natur i gefnogi iechyd meddwl cadarnhaol. Trwy'r prosiect celfyddydau hwn, y bwriad yw chwalu rhwystrau i brofi cefn gwlad a chysylltu ag eraill, gan helpu pobl i ffurfio cyfeillgarwch, dysgu sgiliau newydd a meithrin hunan-hyder.

  • Hyrwyddo manteision byd natur a'r amgylchedd
  • Meithrin perthnasoedd cymunedol o amgylch nod cyffredin.
  • Darparu sgiliau newydd yn y cyfryngau a phethau creadigol