Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Incredible Edible

INCREDIBLE EDIBLE LEEDS C.I.C.

Leeds, West Yorkshire

Mae tri oedolyn yn helpu plannu hadau newydd mewn blwch pren mewn digwyddiad 'Plannu a Thyfu'

Bydd y prosiect yn cefnogi cymunedau lleol trwy sefydlu llefydd i bobl dyfu a rhannu bwyd. Bydd y cyllid yn creu mwy o fannau cyhoeddus sy'n gwella mynediad at ffrwythau, llysiau a pherlysiau am ddim i hyrwyddo bwyta'n iach, lleihau gwastraff bwyd a chynyddu cyfleoedd i bobl greu cysylltiadau newydd trwy wirfoddoli.

  • Hyrwyddo bwyta'n iach a gwella mynediad at fwyd ffres.
  • Dod â phobl ynghyd i feithrin perthnasoedd cryf
  • Cynyddu cyfleoedd gwirfoddoli a lleihau unigrwydd