Skip to main content
A partnership with

Out Together

Out Together

West Yorkshire

Mae pedwar oedolyn yn sefyll yn wynebu coeden yn y cefndir gydag un oedolyn yn dal ymbarél amryliw

Mae'r prosiect yn cysylltu pobl o'r gymuned LHDT+ trwy weithgareddau cymdeithasol. Bydd y cyllid yn helpu meithrin cysylltiadau rhwng cymunedau LHDT+ hŷn ac iau i greu dealltwriaeth o'r profiadau a wynebwyd gan y genhedlaeth hŷn, lleihau unigrwydd a sicrhau bod pobl yn teimlo'n rhan o'u cymuned.

  • Dod â phobl ynghyd i feithrin perthnasoedd cryf
  • Lleihau unigrwydd ac annog cysylltiadau cymunedol
  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol