Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Community Rebuild – Tall Ship Tectona

Sailing Tectona CIC

Cornwall

Dau oedolyn yn gwisgo mygydau wrth iddyn nhw weithio ar ddarn o bren enfawr i'w ddefnyddio ar gyfer y llong tal y maen nhw'n ei adeiladu.

Bydd y prosiect yn dod â phobl o bob oedran a chefndir ynghyd, gan gynnwys y rhai hynny sy'n gwella o broblemau iechyd meddwl a chaethiwed. Gyda'i gilydd, byddan nhw'n ail-adeiladu eu llong Tectona gan ddatblygu hyder, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau.

  • Dod â phobl ynghyd i feithrin perthnasoedd cymunedol cryf
  • Darparu lle ar gyfer gweithgareddau i wella iechyd a lles
  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol