Skip to main content
A partnership with

Turning Heads Community Kitchen

Turning Heads - Changing perceptions and lives

Torbay

Mae oedolyn a dau berson ifanc yn eu harddegau'n gwenu ar y camera wrth iddyn nhw bobi gyda'i gilydd.

Bydd y prosiect yn darparu sesiynau coginio i rymuso teuluoedd i goginio bwyd iach a datblygu'r sgiliau a'r hyder i goginio'n rhad. Y bwriad yw annog teuluoedd i fyw bywydau mwy iach, treulio mwy o amser ystyrlon gyda'i gilydd a gwella lles cyffredinol.

  • Darparu cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd
  • Dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cymunedol cryf
  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol