Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Hooves, Hearts & Minds Aligned

The Hugs Foundation

Cornwall

Mae plentyn yn plygu i lawr i fwydo gwair i ferlen fach.

Bydd y prosiect yn cefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn ystod adegau o angen neu argyfwng, gan weithio mewn mannau naturiol a chyda merlod ac anifeiliaid eraill sydd wedi'u llochesu. Mae'r rhyngweithiadau gyda'r anifeiliaid a'r amgylchedd yn cynyddu lles corfforol, cymdeithasol, emosiynol a meddyliol ac yn helpu creu dyfodol mwy cadarnhaol.

  • Darparu ymyrraeth gynnar pan fydd angen hynny ar bobl ifanc
  • Darparu amgylchedd gofalgar ar gyfer adfer a thyfu
  • Datblygu cymuned hapusach, iachach gyda mwy o lesiant