Skip to main content
A partnership with
Enillydd

ALIVE PROJECT - ACHIEVE - LEARN - INSPIRE - VALUE - EXPERIENCE

Veterans In Action Ltd

Andover

Mae pedwar o bobl yn trwsio tractor mewn cysgod coeden fawr.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda chyn-filwyr sy'n dioddef â phroblemau iechyd meddwl cymhleth oherwydd eu gwasanaeth. Y bwriad yw helpu cyn-filwyr i dyfu mewn lle cyfannol, gan ganolbwyntio ar hyder, hunan-barch a phwrpas i wella iechyd a lles cyffredinol.

  • Darparu cymorth gan gymheiriaid
  • Gwella lles corfforol, meddyliol a chymdeithasol
  • Darparu lle diogel i dyfu a harneisio sgiliau