Skip to main content
A partnership with

No5 Young People

No5 Young People

Reading

Mae grŵp o bobl ifanc yn eistedd wrth y bwrdd yn cael sgwrs ac ysgrifennu pwyntiau ar ddarnau mawr o bapur.

Bydd y prosiect yn cynnig cymorth lles i bobl ifanc sy'n rhoi cyfrifoldeb iddyn nhw dros eu hiechyd meddwl eu hunain. Y bwriad yw goresgyn y stigma sydd ynghlwm ag iechyd meddwl a grymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau eu hunain am yr hyn sydd ei angen arnynt a pha fath o ymgysylltiad sy'n iawn iddyn nhw.

  • Annog pobl ifanc i reoli eu hiechyd meddwl eu hunain
  • Chwalu mythau, stereoteipiau a stigma sydd ynghlwm ag iechyd meddwl.
  • Helpu pobl ifanc i godi llais a theimlo eu bod yn cael eu gwrando arnynt.