Skip to main content
A partnership with

WellnessN'Wellies

Inspero

Basingstoke

Mae grŵp mawr o wirfoddolwyr ifanc, wedi'u gwisgo mewn dillad cynnes, yn sefyll y tu allan mewn cae ac yn ymgynnull wrth blac ar gyfer Canopi Werdd y Frenhines.

Bydd y prosiect yn darparu prosiect lles a garddwriaeth gynaliadwy i wella ansawdd bywyd pobl yn y gymuned leol. Y bwriad yw helpu pobl i feithrin strategaethau ar gyfer iechyd meddwl da, cynyddu gwybodaeth am fwyd a ffordd o fyw iach a chadw pobl yn heini trwy ymarfer corff cymedrol.

  • Meithrin gwytnwch a strategaethau ar gyfer iechyd meddwl da.
  • Creu cyfeillgarwch newydd a chefnogi rhwydweithiau'n lleol
  • Annog pobl leol i archwilio'r awyr agored a byd natur