Skip to main content
A partnership with
Enillydd

MYTIME's Making Memories Programme

MYTIME

Dorset

Mae dau berson yn eu harddegau mewn hetiau glas wedi'u brandio'n cofleidio ei gilydd ac yn gwenu ar gyfer y camera.

Bydd y prosiect yn darparu diwrnodau gweithgareddau hwylus a gwerthfawr i grwpiau o ofalwyr ifanc i'w mwynhau gyda'i gilydd, er mwyn darparu seibiant o'u cyfrifoldebau gofalu i brofi pethau newydd a ffurfio ymdeimlad o hunaniaeth. Y bwriad yw cefnogi eu hiechyd meddwl a darparu cyfleoedd i greu cyfeillgarwch newydd.

  • Creu ymdeimlad cryf o gymuned ymysg gofalwyr ifanc
  • Meithrin perthnasoedd pwerus a hirhoedlog
  • Gwella hunan-barch, hunan-werth a hunan-hyder