Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Carers Matter

Brain Injury Matters (NI)

Across Northern Ireland

Mae person mewn cadair olwyn yn siarad ac yn cael diod poeth gyda rhywun wrth y bwrdd

Bydd y prosiect yn darparu cyngor, hyfforddiant a chefnogaeth i ofalwyr pobl ag anafiadau i'r ymennydd. Bydd gofalwyr yn dod ynghyd i ddysgu o'i gilydd, adeiladu cymuned gefnogol a datblygu eu sgiliau i allu cefnogi eu hanwyliaid yn well.

  • Bydd gofalwyr yn teimlo'n hyderus a'u bod yn cael eu cefnogi i ymdopi â phroblemau o ddydd i ddydd
  • Bydd gofalwyr yn meithrin cysylltiadau yn y gymuned
  • Bydd gofalwyr a phobl sydd wedi cael anaf ar yr ymennydd yn gwella eu hiechyd a lles