Skip to main content
A partnership with

The Empathy Tent

Parenting NI

Across Northern Ireland

Mae tri pherson yn eistedd o dan gasebo gyda baner yn dweud "Pabell Empathi, chi sy'n siarad, ni sy'n gwrando"

Bydd y prosiect yn darparu lle diogel, croesawgar i ddynion siarad a chael mynediad at gefnogaeth gan eraill sydd wedi cael profiadau tebyg. Bydd y Babell Empathi yn teithio ledled Gogledd Iwerddon gan ymweld â digwyddiadau cymunedol, y stryd fawr a mannau cyhoeddus i gael mynediad hawdd a gwella ymwybyddiaeth am iechyd meddwl gwael.

  • Bydd dynion yn creu cysylltiadau ac yn gwella eu hiechyd meddwl a lles
  • Bydd dynion yn siarad a chefnogi ei gilydd yn cael ei normaleiddio
  • Gwneud cymunedau'n fwy cynhwysol