Skip to main content
A partnership with

The Up! Programme

Replay Theatre Company

Across Northern Ireland

Person gyda phlentyn ifanc ar ei glin yn gwenu wrth edrych yn y drych

Bydd y prosiect yn darparu perfformiadau theatr ledled Gogledd Iwerddon i bobl ifanc awtistig a niwroamrywiol. Bydd y sioe gychwynnol, a fydd yn cael ei berfformio ar gyfer un person ifanc a'u gofalwr/gwarcheidwad ar y pryd, yn darparu profiad synhwyraidd a chreadigol. Bydd pobl ifanc yn helpu datblygu ail sioe a fydd yn teithio ledled Gogledd Iwerddon.

  • Bydd pobl ifanc awtistig a niwroamrywiol yn datblygu sgiliau newydd
  • Bydd ymwybyddiaeth gymunedol o'r angen am brofiadau cynhwysol, creadigol yn cael ei chynyddu
  • Bydd technegau newydd i ymgysylltu â phobl ifanc awtistig a niwroamrywiol yn cael eu datblygu