Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Social Bytes

Crisis Cafe

Newry and the surrounding areas

Tri oedolyn ifanc yn eistedd wrth y bwrdd, yn gwenu ac yn gwneud gwaith cwrs ysgol.

Bydd y prosiect yn creu man galw heibio anffurfiol i bobl ifanc gael mynediad at dechnoleg ddigidol, WIFI, cymorth iechyd meddwl a phryd o fwyd am ddim. Wedi'i arwain gan bobl ifanc, bydd y prosiect yn eu helpu i ddysgu sgiliau, gwneud ffrindiau a chefnogi ei gilydd.

  • Bydd pobl ifanc yn gwella cyfleoedd bywyd
  • Bydd pobl ifanc yn meithrin cysylltiadau â'i gilydd a'r gymuned
  • Gwella iechyd meddwl a lles pobl ifanc