Skip to main content
A partnership with

35 Years of Community Cohesion

Ocean Road Centre

South Tyneside

Mae grŵp o bobl o wahahnol oedrannau'n sefyll y tu allan i Far Coffi Ocean Road, yn gwenu ar y camera.

Bydd y prosiect yn darparu gweithgareddau cymdeithasol a lles i bobl o bob oedran, er mwyn dathlu 35 mlynedd yn gweithio a gwasanaethu'r gymuned leol. Y bwriad yw darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle mae aelodau'r gymuned yn gallu cysylltu, gwneud ffrindiau, a gwella lles cyffredinol trwy gydlyniant cymunedol.

  • Dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
  • Lleihau unigrwydd ac ynysrwydd
  • Gwella iechyd meddwl a lles