Skip to main content
A partnership with
Enillydd

FACT Family Community Centre

Fighting All Cancers Together

Gateshead

Mae grŵp o bobl yn gwenu ar y camera wrth iddyn nhw sefyll wrth ymyl bwrdd snwcer. Mae dau ohonynt yn dal ffyn snwcer.

Bydd y prosiect yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth i gleifion canser a'u teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr. Y bwriad yw darparu lle i bobl gyfarfod ac adeiladu cysylltiadau cryf trwy ddigwyddiadau cymdeithasol fel boreau coffi wythnosol, dosbarthiadau ymarfer corff dyddiol a digwyddiadau cymunedol.

  • Dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf ar draws cymunedau
  • Cefnogi pobl i greu newid ystyrlon yn eu cymuned leol
  • Lleihau ynysrwydd a gorbryder