Skip to main content
A partnership with

Care Home Choir

Northern Shape (trading as Equal Arts)

Gateshead

Mae dau berson yn eistedd gyda'i gilydd. Mae un yn dal gitâr ac yn canu, mae'r llall yn ymuno â'r canu. Mae'r ddau ohonynt yn ymlaciedig ac yn gwenu.

Bydd y prosiect yn darparu sesiynau Côr Cartref Gofal ar-lein a wyneb yn wyneb er mwyn gwella lles. Y bwriad yw rhoi'r cyfle i'r preswylwyr ganu a siarad â'i gilydd, ysgrifennu cerddoriaeth newydd, a gweithio gyda phlant ysgol lleol a Royal Northern Sinfonia i recordio a pherfformio gyda'i gilydd.

  • Lleihau unigrwydd trwy weithgareddau creadigol a mynegiannol
  • Gwella perthnasoedd rhwng cenedlaethau yn y gymuned
  • Gwella hyder ac uchelgeisiau trigolion