Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Connected By Nature

The Wildside - Learning Through Nature CIC

North Tyneside

Mae rhiant a phlentyn yn gorwedd gyda'i gilydd mewn hamog yn y goedwig, yn edrych i fyny tua'r awyr.

Bydd y prosiect yn sicrhau gwell hygyrchedd i'r ysgol goedwig fel bod pob aelod o'r gymuned yn gallu cysylltu â byd natur. Y bwriad yw gwneud y safle'n fwy addas i ddefnyddwyr a darparu cyfleoedd dysgu a sesiynau amlgenhedlaeth ychwanegol ar y safle i ddod â phobl o bob oedran a gallu ynghyd.

  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol
  • Helpu pobl a chymunedau i gysylltu ym myd natur
  • Meithrin cysylltiadau ar draws gwahanol ddiwylliannau a chymunedau