Skip to main content
A partnership with
Enillydd

A Need for Music

Grass Roots Music C.I.C.

Middlesbrough

Mae dau berson ifanc yn sefyll yn gwenu gyda'u breichiau o amgylch ysgwyddau ei gilydd. Mae person ifanc arall yn sefyll yn y cefndir.

Bydd y prosiect yn darparu therapi cerddoriaeth i bobl ifanc ag AAAA, anableddau a'r rhai hynny o ardaloedd difreintiedig er mwyn gwella iechyd meddwl a chreu cysylltiadau cymunedol gwell. Y bwriad yw gwella hyder pobl ifanc trwy ddarparu lle diogel iddyn nhw dyfu a dysgu sgiliau newydd.

  • Dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cymunedol cryf
  • Gwella iechyd meddwl a lleihau ynysrwydd
  • Helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau i gyflawni eu huchelgeisiau