Skip to main content
A partnership with
Enillydd

ACCTing Up!  

Autistic Children and Carers Together

Sheffield

Mae grŵp o oedolion yn eistedd wrth y bwrdd yn siarad ac yn chwarae gêm fwrdd.

Bydd y prosiect yn cynnal grwpiau gweithgarwch rheolaidd i blant a phobl ifanc awtistig yn Sheffield, gan gynnwys hyfforddiant pêl-droed a drama. Bydd y cyllid yn grymuso pobl ifanc i gynllunio a darparu gweithgareddau mewn amgylchedd cefnogol lle mae pobl ifanc awtistig yn gallu bod eu hunain, datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol a gwneud ffrindiau.

  • Datblygu hyder a sgiliau cymdeithasol trwy weithgareddau
  • Darparu lle diogel i blant a phobl ifanc
  • Dod â phobl awtistig ynghyd i wneud ffrindiau newydd