Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Oasis Creative

Oasis Community Church

Bassetlaw

Mae grŵp o oedolion a phlant yn chwarae mewn parc chwarae, yn gwenu ac yn chwifio ar y camera.

Bydd y prosiect yn dod â'r celfyddydau creadigol a pherfformio i galon cymuned Bassetlaw. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi gweithwyr medrus, darparu profiadau addysgol a therapiwtig i bobl o bob oedran, a dod â gwahanol ddiwylliannau a chymunedau ynghyd trwy weithdai a digwyddiadau yng Nghanolfan Gymunedol Oasis a lleoliadau eraill.

  • Datblygu sgiliau celf a chrefft newydd
  • Meithrin perthnasoedd cryf a pharhaus yn y gymuned
  • Dod â gwahanol ddiwylliannau a chenedlaethau ynghyd