Skip to main content
A partnership with

Once a Robin, Always a Robin

Hull Kingston Rovers Community Trust

Kingston Upon Hull & East Riding of Yorkshire

Mae grŵp o bobl yn wynebu ei gilydd y tu fewn, yn taflu peli rygbi rhwng ei gilydd.

Bydd y prosiect yn cefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio i'r gymuned leol. Bydd y cyllid yn darparu gweithgareddau hwylus a chorfforol a sesiynau iaith Saesneg, gan helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ddysgu sgiliau gwerthfawr, datblygu hyder, hybu lles a gweithio tuag at ddyfodol cadarnhaol.

  • Datblygu sgiliau cyflogadwyedd i gefnogi gweithio yn y dyfodol
  • Datblygu hyder a sgiliau bywyd gwerthfawr
  • Dod â phobl ynghyd i wella lles