Skip to main content
A partnership with

Period Proud South Yorkshire

Irise International

South Yorkshire

Mae dau berson yn gwenu ar y camera gyda dwy groth wedi'u gweu ac arwydd sy'n dweud 'Period Proud South Yorkshire'

Mae'r prosiect yn ceisio dod â thlodi, cywilydd ac annhegwch mislif i ben trwy ddefnyddio pŵer pobl ifanc amrywiol a'u cymunedau i greu newid. Bydd y cyllid yn helpu sefydlu banciau cynnyrch mislif ac yn grymuso pobl ifanc i gynnal gweithdai addysgol i'r gymuned ehangach, gan gynyddu eu hyder.

  • Grymuso pobl ifanc i arwain ar weithredu a newid
  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol
  • Helpu cynyddu hyder a hunan-barch pobl ifanc