Skip to main content
A partnership with
Enillydd

SHE-roes 'Lounge' and peer group

S.H.E. UK (SUPPORTING, HEALING, EDUCATING)

Activity based in Mansfield but female survivors from anywhere in Nottinghamshire can engage

Mae grŵp o oedolion yn gwenu tua'r camera wrth chwarae gemau bwrdd.

Bydd y prosiect yn grymuso goroeswyr benywaidd o gamdrin rhywiol a thrais yn ystod plentyndod i adennill rheolaeth o'u bywydau, ffynnu a chyrraedd eu hamcanion. Bydd y cyllid yn darparu cyrsiau hunan-ddatblygu, gan eu helpu i ddeall effaith eu trawma, yn ogystal â lle diogel i oroeswyr feithrin cyfeillgarwch.

  • Dod â phobl ynghyd i feithrin cyfeillgarwch newydd
  • Galluogi pobl i gyflawni eu huchelgeisiau a'u hamcanion
  • Meithrin hyder trwy ddysgu sgiliau newydd