Skip to main content
A partnership with

Back To Our Roots

Queen's Park Community Organisation

Bedford

Mae tri pherson yn gwenu tuag at y camera, yn dal gwrthrychau a darnau o gelf sy'n arwyddocaol yn ddiwylliannol.

Mae'r prosiect yn rhoi'r cyfle i gymunedau ymylol yn Bedford i gynnal gweithdai mewn ysgolion a mannau cymunedol i ddathlu tebygrwydd a gwahaniaethau diwylliannol, rhannu hanes a thraddodiadau a dysgu am ein cymunedau amrywiol. Bydd hyn yn dod â phobl ynghyd trwy ddysgu ac yn adeiladu partneriaethau cryfach, mwy cynhwysol, gan wella cydlyniant cymunedol.

  • Dathlu gwahanol ddiwylliannau trwy addysg
  • Cynyddu cysylltiadau cymunedol trwy feithrin perthnasoedd cynhwysol
  • Creu lle i grwpiau amlgenhedlaeth ddod ynghyd