Skip to main content
A partnership with

The Friendship Van

Northamptonshire ACRE

Northamptonshire

Mae tri pherson hŷn yn chwerthin ac yn jocian wrth fwyta brecwast o amgylch bwrdd mewn man gymunedol.

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi cymunedau gwledig trwy ddarparu lle diogel lle mae trigolion ynysig yn gallu cymdeithasu a meithrin perthnasoedd newydd. Bydd y cyllid yn darparu hwb cymunedol i leihau unigrwydd a darparu gwasanaethau hanfodol i drigolion, megis banc bwyd a llyfrgell symudol o lyfrau a theganau.

  • Lleihau unigrwydd ac ynysrwydd ymysg trigolion bregus
  • Darparu lle diogel i'r gymuned
  • Darparu gwasanaethau hanfodol i'r gymuned