Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Up The Garden Bath

Up The Garden Bath - Community Interest Company

Peterborough & Cambridge

Mae dau blentyn ac oedolyn yn plannu llwyni bach mewn pridd mewn bath wedi'i uwchgylchu

Mae'r prosiect yn ceisio addysgu'r gymuned leol am ailgylchu a chynaliadwyedd trwy uwchgylchu gwastraff, fel tybiau ymolchi, i'w troi'n gynwysyddion i blanhigion. Bydd y cyllid yn dod â chymunedau ynghyd i drawsffurfio ardaloedd anniben, gan wella sgiliau pobl a'u lles meddyliol a chorfforol, gan hybu balchder yn eu hardal leol.

  • Addysgu'r gymuned ar ailgylchu a chynaliadwyedd
  • Trawsffurfio ardaloedd anniben a hybu balchder lleol
  • Creu cyfleoedd i bobl ddod ynghyd a chysylltu