Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Hope for the Community

Northampton Hope Centre

Northamptonshire

Mae dau berson yn eistedd wrth y bwrdd yn eu man gymunedol yn gwneud celf a chrefft

Bydd y prosiect yn darparu clwb bwyd i'r gymuned leol fynd i'r afael â chaledi ariannol yn yr ardal. Bydd y cyllid yn cynnig lle i adeiladu perthnasoedd a chryfhau cysylltiadau cymunedol yn ogystal â dysgu sgiliau newydd i bobl, gan gynnwys rheoli cyllideb, gwnïo a modelu clai.

  • Mynd i'r afael â thlodi bwyd yn ein hardal
  • Darparu lle diogel i gynyddu cysylltiadau cymunedol
  • Datblygu sgiliau i bobl leol yn ein hardal