Skip to main content
A partnership with
Enillydd

More Little Miracles

Little Miracles Charitable Incorporated Organisation

Peterborough

Mae plentyn yn edrych i fyny ar oedolyn wrth ddal cwlwm glas

Mae'r prosiect yn ceisio lleihau ynysrwydd trwy ddarparu lle diogel sy'n gynhwysol i blant ag anableddau a'u teuluoedd. Bydd y cyllid yn helpu pobl i greu cyfeillgarwch newydd, dysgu sgiliau newydd ac elwa o gymorth teuluol a gwasanaethau iechyd meddwl y grŵp.

  • Lleihau ynysrwydd trwy adeiladu cyfeillgarwch newydd
  • Darparu lle diogel sy'n gynhwysol i bawb
  • Datblygu sgiliau i blant ag anableddau a'u teuluoedd