Skip to main content
A partnership with

Connect and Create

Let's Talk (Young People) CIC

Edinburgh

Dau oedolyn ifanc yn eistedd wrth y bwrdd gyda chelf a wnaed eu hunain ar y bwrdd

Bydd y prosiect yn darparu amrywiaeth o sesiynau creadigol a chwaraeon i bobl ifanc yn ardal Craigmillar yng Nghaeredin, a fydd hefyd yn cynnwys campfa awyr agored. Bydd hyn yn helpu gwella iechyd meddwl a lles y bobl ifanc yn yr ardal ddifrentiedig hon.

  • Dod â phobl ifanc ynghyd i ddysgu sgiliau newydd
  • Helpu pobl ifanc i adeiladu perthnasoedd newydd
  • Gwella hyder a lles pobl ifanc lleol