Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Fulfilling Futures Through Football

AR26 Charity

Glasgow

Mae hyfforddwr pêl-droed plant yn gwenu o flaen y plant

Bydd y prosiect yn darparu pedwar rhaglen pêl-droed chwe-wythnos i helpu cefnogi plant gyda'r cyfnod pontio rhwng yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd. Bydd y sefydliad yn cynnal dwy raglen yn Glasgow a dwy raglen yn Dundee yn ystod tymor ysgol 2023/2024.

  • Mynd i'r afael â phryderon a phwysau cynyddol ymysg pobl ifanc
  • Gwneud y cyfnod pontio i'r ysgol uwchradd yn haws
  • Rhoi cyfle i bobl ifanc wneud ffrindiau newydd