Skip to main content
A partnership with
Enillydd

FIT AND FED

ST MIRREN FC CHARITABLE FOUNDATION

Renfrewshire

Mae tri o blant ifanc, wedi'u gwisgo mewn crysau St Mirren, yn cofleidio ac yn gwenu ar y camera

Bydd y prosiect yn rhoi mynediad am ddim i blant difreintiedig yn Renfrewshire at wersylloedd pêl-droed a gweithgareddau ansawdd uchel am 50 diwrnod llawn yn ystod y gwyliau ysgol yn 2023/24. Bydd plant yn chwarae mewn man ddiogel a chroesawgar, yn derbyn prydau bwyd iach bob dydd ac yn cael y cyfle i gyfarfod â'u harwyr chwaraeon.

  • Creu cysylltiadau rhwng plant a phobl ifanc
  • Rhoi cyfle i bobl ifanc gael cymwysterau hyfforddi
  • Rhoi pobl ifanc wrth y llyw