Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Music For Health & Wellbeing

The Open Door Edinburgh

Edinburgh

Mae tri pherson hŷn a pherson iau yn gwenu ac yn edrych ar rywun mewn llun.

Bydd y prosiect yn defnyddio pŵer cerddoriaeth - caneuon, synau a rhythmau - i wella iechyd a lles pobl hŷn gyda dementia ac anghenion cymorth eraill. Byddan nhw hefyd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau Gofal Dydd sy'n helpu'r henoed, a'r bobl fwyaf bregus yn y gymuned, i heneiddio'n dda.

  • Defnyddio pŵer cerddoriaeth, sain a rhythm
  • Gwella iechyd a lles pobl hŷn
  • Helpu lleihau unigrwydd ac ynysrwydd