Skip to main content
A partnership with

Speech Bubble Away Days

Speech Bubble

Glasgow

Mae grŵp o oedolion ifanc yn gwenu ar y camera yn gwisgo crysau melyn y prosiect

Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i ddarparu cyfres o ddiwrnodau ymgysylltu wyneb yn wyneb ledled yr Alban a thaith breswyl 4-noson i bobl ifanc (5-24 oed) ag anabledd sy’n effeithio ar eu lleferydd i gymryd rhan mewn gweithdai drama llafar-ganolog.

  • Dod â phobl ifanc a'u teuluoedd ynghyd
  • Meithrin hyder a sgiliau cyfathrebu pobl ifanc
  • Helpu pobl ifanc i feithrin perthnasoedd