Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Coping with Cancer in Ayrshire

Ayrshire Cancer Support

East Ayrshire

Mae dau weithiwr prosiect yn gwenu ac yn chwifio llaw gyda pherson mewn gwisg eliffant a baner y prosiect yn y canol.

Bydd y prosiect hwn yn gwella lles pobl yn Ayrshire sydd wedi'u heffeithio gan ganser, boed yw hynny'n ddiagnosis eu hunain neu'n rhywun sy'n agos atynt. Elusen yw Ayrshire Cancer Support sy'n gweithredu Canolfannau Cymorth yn Kilmarnock ac Ayr, yn ogystal â chynnig gwaith therapiwtig yn y cartref a thrafnidiaeth i'r ysbyty.

  • Helpu pobl sydd wedi derbyn diagnosis o ganser
  • Cefnogi pobl a theuluoedd sy'n wynebu amgylchiadau anodd
  • Dod â phobl ynghyd i feithrin gwytnwch a ffurfio perthnasoedd