Skip to main content
A partnership with

OutFest

Shaper Caper Limited

Dundee

Mae rhieni a'u plant yn eistedd ar flancedi picnic yn gwylio rhywun yn perfformio mewn gardd gyhoeddus

Bydd y prosiect yn helpu'r grŵp i gynnal OutFest, a fydd yn cael ei gynnal ym mis Chwefror 2024 fel rhan o Fis Hanes LHDT. Bydd y digwyddiad ar agor i bawb ac yn helpu meithrin cysylltiadau rhwng y gymuned LHDTQ+ a'r cyhoedd ehangach.

  • Gwella perthnasoedd rhwng y gymuned LHDTQ+ a'r gymuned leol
  • Helpu creu cymunedau mwy cynhwysol a chryf
  • Darparu cyfleoedd i artistiaid LHDTQ+ i ddatblygu eu sgiliau