Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Growing Together At Greyhope Bay

Greyhope Bay Ltd

Aberdeen

Mae grŵp o bobl ifanc ac oedolion yn sefyll ar draeth gyda'r môr yn y cefndir.

Bydd y prosiect yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau cymunedol gan ddarparu cyfleoedd dysgu o dan y thema amgylchedd morol, treftadaeth a chynaliadwyedd. Bydd y rhaglen yn rhoi'r cyfle i bobl leol rannu straeon am amseroedd a dreuliwyd yn Torry Battery yn Aberdeen.

  • Grymuso pobl leol i gymryd rhan a rhannu straeon
  • Cynnal rhaglen o ddigwyddiadau cymunedol
  • Cynnwys pobl leol yn nyfodol y ganolfan