Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Highland Cylclability Centre

Watermill Foundation Limited

Highland

Mae dau oedolyn yn eistedd ar feic wedi'i addasu'n arbennig yn gwisgo helmedau

Mae'r prosiect yn golygu bod y grŵp yn gallu darparu cyfleoedd seiclo i bobl ifanc ac oedolion gydag amrywiaeth o anghenion mynediad. Bydd y grŵp yn darparu teithiau seiclo diogel ac wedi'u goruchwylio ar feiciau sydd wedi'u haddasu'n arbennig, treiciau, beiciau tandem neu feiciau rhedeg i bobl ag anableddau a heriau eraill, a hyn i gyd ar eu trac seiclo tawel.

  • Dod â phobl o bob gallu ynghyd
  • Annog pobl anabl yn weithredol i gymryd rhan
  • Annog pobl i ymgysylltu â byd natur a'r awyr agored