Skip to main content
A partnership with

Festival of Cultures

Edinburgh and Lothians Regional Equality Council Limited

Edinburgh

Mae pum oedolyn yn sefyll mewn pellter cymdeithasol yn gwisgo mygydau, wedi'u hamgylchynu gan roddion bwyd.

Bydd y prosiect yn dangos amrywiaeth ethnig lleol yng Nghaeredin ar ffurf digwyddiad awyr agored, 2 ddiwrnod. Mae'n gyfle i ddathlu amrywiaeth, dysgu am ddiwylliannau lleol a chysylltu â chymunedau gan ddefnyddio bwyd, dawns, cerddoriaeth a gweithgareddau.

  • Dod â phobl ynghyd i greu perthnasoedd cryf
  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol
  • Meithrin cysylltiadau ar draws gwahanol ddiwylliannau a chymunedau