Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Smile – Adventure with Dementia

Smile Providing Activities For The Elderly CIC

West Lothian

Mae dau berson hŷn yn eistedd yn gwenu ar y camera yn cofleidio ei gilydd

Bydd y prosiect yn galluogi'r grŵp i brynu cerbyd hygyrch i barhau i gynnig trafnidiaeth i amrywiaeth o weithgareddau yn y gymuned a'r ganolfan Smile yn ogystal ag apwyntiadau meddygol i bobl sy'n byw â dementia neu salwch sy'n gysylltiedig ag oedran.

  • lleihau'r ynysrwydd cymdeithasol ymysg pobl hŷn
  • Helpu integreiddio pobl yn ôl i'r gymdeithas
  • Gwella lles cymdeithasol, emosiynol, corfforol a chyffredinol