Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Daytime Discos

Weekday Wow Factor

Glasgow

Mae grŵp o dros 15 o oedolion yn gwenu ac yn dawnsio gyda'u breichiau yn yr awyr.

Bydd y prosiect yn creu awyrgylch disgo yn ystod y dydd er mwyn darparu cyfleoedd hwylus i bobl hŷn gyfarfod â phobl newydd, cael pryd cynnes gyda'i gilydd, dewis caneuon i'r DJ eu chwarae er mwyn gwrando, canu, tapio traed neu hyd yn oed dawnsio yn Yr Alban. Bydd hyn yn gwella iechyd a lles, gan leihau unigrwydd a rhagfarn oed.

  • Cynyddu lles pobl 50 oed a throsodd
  • Helpu pobl i adeiladu rhwydweithiau a chyfeillgarwch newydd
  • Helpu meithrin hyder a sgiliau cyfathrebu pobl