Skip to main content
A partnership with
Enillydd

The Journey Project

Trust Jack Foundation

South Lanarkshire

Mae person a phlentyn ifanc yn chwarae gyda bwrdd DJ a seinyddion gyda gliniadur

Bydd y prosiect hwn yn darparu rhaglen cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc yn South Lanarkshire. Bydd y prosiect yn cynnig therapi un wrth un, gwaith a gweithgareddau grŵp, rhaglenni therapi celf a cherddoriaeth a gwaith addysgol.

  • Gwella sgiliau cymdeithasol a darparu cefnogaeth gan gymheiriaid
  • Darparu cyfleoedd celfyddydol a cherddoriaeth i ddatblygu sgiliau newydd
  • Meithrin hyder a gwytnwch i alluogi pobl ifanc i ffynnu.